Skinite našu aplikaciju

Pitanja i odgovori

Šta predstavlja podatak “Plata(Neto)” u kalkulatoru kredita?

Predstavlja pokriće tj. garanciju povrata kredita, koje vi nudite Banci/MKO/Leasing. Iznos je provjerljiv, tako da se trudite da date tačne podatke I to na način da upišete “neopterećeni” dio plate. To je iznos Vaše plate, koji dobijete “na ruke”, umanjen za iznose kredita koje već plaćate i ostalih obaveza koje umanjuju iznos plate.

Šta predstavljaju boje (zelena, žuta i crvena) u kalkulatoru kredita?

Boje predstavljaju uobičajenu kalkulaciju mogućnosti dobivanja kredita na osnovu zadanih uslova. Zelena – vjerovatno DA, Žuta – možda, a Crvena – vjerovatno NE.

Na osnovu kojeg kriterija funkcioniše opcija u aplikaciji “KREDITI – NAJBOLJA PONUDA”?

Funkcionalnost u aplikaciji pod imenom “KREDITI – NAJBOLJA PONUDA”, slaže proizvode po veličini NKS-a, ali to ne mora značiti da su ti krediti najpovoljniji, to zavisi i od ostalih troškova, kao npr. iznos koji se plaća za obradu kredita. Pažljivo pročitati pripadajuću dokumentaciju, koju Banka/MKO/Leasing nudi na svom web sajtu.

Zašto u kalkulatoru kredita stoji samo nominalna kamatna stopa (NKS), a ne i efektivna (EKS)?

Zato što većina Banaka/MKO/Leasing na svojim web sajtovima ne objavljuje dovoljno informacija za tačan proračun EKS. EKS se razlikuje u odnosu na željenu sumu kredita, kod svakog kreditnog proizvoda. U svakom slučaju, aplikacija daje mogućnost, za svaki odabrani kreditni proizvod, pregled pripadajuće dokumentacije na web sajtu banke, konkretno za odabrani proizvod. Preporuka je da pažljivo pročitate ponuđenu dokumentaciju od Banke/MKO/Leasing, pogotovo za kreditne proizvode sa nultom stopom NKS-a.

Zašto se pojavljuju nule na kursnim listama bananka?

Za sve pojedinačne valute ili kompletne kursne liste, gdje banka nije objavila na internet, na svojoj web stranici, svoju proviziju, u aplikaciji stoji nula.

Da li je obavezno slanje slike?

Nije, ali sigurno olakšava i ubrzava proces davanja saglasnosti, jer je slikom opisana namjena, jer svaki kredit ima svoju namjenu, pa makar se zvao “nenamjenski”. Takođe, time pružate priliku Vašem ličnom bankaru, da pokuša da Vam nađe i bolju cijenu odabranog proizvoda sa slike..

Zašto se vrši verifikacija prilikom registracije u programu?

Verifikacija obezbjeđuje vjerodostojnost Vašeg e-maila i sprečava da neko drugi podnosi lažni zahtjev banci, umjesto Vas. Pogledajte Help za detalje.

Da li postoji FotoKredit aplikacija za iOS (iPhone)?

Za sada ne, ali je WEB aplikacija prilagođena za sve vrste operativnih sistema, osim za Android, gdje postoji aplikacija specijalno prilagođena, dostupna na Google Play.