Skinite našu aplikaciju

Lizing

Omogućite nam da budemo Vaš vrijedni agent za prikupljanje kreditnih zahtjeva, na čitavoj teritoriji BiH. Kako?

Kako efikasno povezati klijenata, fizičko lice sa klijentom pravnim licem, putem Leasing firme ili jednostavnije rečeno, kako efikasno stimulisati i organizovati tranziciju robe od prodavca do kupca?

Jedan od najboljih načina je preko finansijskih institucija, ubrzanim emitovanjem leasing kredita, korištenjem mobilnih uređaja.

FotoKredit je aplikacija rađena na Android platformi (postoji i prilagođena WEB verzija koja radi na svim platformama) i njena prvenstvena namjena je da ponudi brzo prosleđivanje zahtjeva za finansijskim uslugama putem mobilnih uređaja. Korištenjem ove mobilne aplikacije korisnik je u mogućnosti da šalje zahtjeve za kredit, pronalazi osnovne podatke o svim pripadajućim filijalama, agencijama, prodavnicama, kao i da ih pronalazi na google mapi preko unesenih GPS pozicija.

Posebno zanimljiva je opcija pregleda i pretraživanja kataloga proizvoda Leasing firme, ali na interaktivan način. Uz svaki imenovani leasing proizvod se nalaze dugmad „Dokumentacija“, „Kalkulator“ i dugme za pokretanje prigodne prezentacije. Preko prezentacije i pripremljene dokumentacije, korisnik saznaje više o proizvodu, a pokretanjem finansijskog kalkulatora je u mogućnosti da tačno izračuna ratu kredita, dobije otplatni (anuitetni) plan, shodno iznosu i odabranom broju mjeseci. Pri tom aplikacija vodi računa o zadanim kriterijima, tako da „nema lutanja“ u postavljanju potrebnih kriterija, npr. nominalne kamatne stope, željenog iznosa, broja mjeseci otplate. Uz to, korisnik može poslati informaciju o „neto“ iznosu plate koja bi pokrivala dobiveni kredit, kratak opis dodatnih informacija i prikačiti sliku onoga šta želi nabaviti preko takvog kredita.

Zašto slika? Poznato je da se svaki nenamjenski kredit samo tako zove, a na kraju svaki kredit ima svoju namjenu. Slanjem slike, klijent naglašava šta zapravo želi da kupi i bira lakši način da to uradi putem kredita (na neki način se vrši pretvaranje nenamjenskog u namjenski kredit). Leasing firma sada vrlo dobro zna o čemu se radi, pa joj preostaje samo da ispita kreditnu sposobnost klijenta, a to može da učini preko dobivenih podataka o klijentu i da pristupi realizaciji kredita, zatraži dodatne informacije od samog klijenta ili odbije zbog loše kreditne sposobnosti. Ne treba zaboraviti i zainteresovanost treće strane, tj. navedene prodavnice, da proda svoj proizvod.

Pretpostavka je da će u budućnosti Leasing agent, biti više profilisan za odredjene grupe klijenata, kako fizičkih lica, tako i pravnih subjekata, pa će biti u mogućnosti da iskoristi ovakav vid zahtjeva za kredit, preciznije da iskoristi saznanje u koju svrhu ide kredit, da bi pokušao pribaviti klijentu fizičkom licu još bolju ponudu od one koje je on poslao, koristeći vlastitu (svoje finansijske organizacije) mrežu kontakata sa korespodentnim prodavcima. Time se krug prirodno zatvara, na zadovoljstvo svih strana.

Klijent fizičko lice, dobija još povoljniju ponudu od one koju je sam našao i time se stvara odredjena vrsta zahvalnosti prema Leasig firmi i jače povezanosti (tzv. „socijalizacija klijenata“) sa istom. Isto važi i za prodavca, klijenta pravno lice, jer mu Leasing firma pronalazi kupce, a na kraju zadovoljna je i sama Leasing firma, koja je emitovala kredit koji je postavljen na dobrim osnovama. Pored svega ovdje navedenog, aplikacija ima mogućnost formiranja liste prodavnica, a u budućnosti i njihovih kataloga proizvoda, čija bi se kupovina realizovala emitovanjem leasing kredita.

Ovdje za Leasing firmu mogu biti podjednako zanimljive postojeće prodavnice, sa kojima možda već ima određenu saradnju, kao i sklapanje novih saradnji putem ove aplikacije, iskazanih zainteresovanošću korisnika aplikacije sa konkretnom prodavnicom. Aplikacija „Foto Kredit“ ima ugrađenu „lokalnu“ bazu podataka, koja putem mreže (npr. WiFi) razmjenjuje podatke sa serverom (MySQL baza). Na taj način se vrše izmjene u podacima na samoj aplikaciji korisnika. Trenutno aplikacija koristi informacije dostupne sa web site-ova, ali treba naglasiti da bi za kvalitetan rad aplikacije posebno bitno da se informacije, posebno informacije o katalogu proizvoda sa svim pripadajućim podacima, vrše dostavom podataka od strane same Leasing firme, propisanih formata dokumenata, bilo već ponuđenih ili naknadno dogovorenih.

Lista podržanih Leasing firmi
Banka Srpske
Centralna Banka BiH
Hypo Bank BL
Hypo Bank Mostar
Intesa Sanpaolo BiH
Inv Komerc banka Zenica
Bosna Bank International
KIB banka
Komercijalna banka BL
MF banka
MOJA BANKA
NLB banka Tuzla
BOR banka
NLB Razvojna banka BL
Nova Banka
Pavlovic International
Privredna banka SA
Procredit bank
Raiffeisen bank BiH
Razvojna banka Fed BIH
Sberbank BH
Sberbank BL
Sparkasse Bank BiH
UniCredit Bank BL
UniCredit Mostar
Union banka SA
Vakufska banka
ZIRAAT BANK BH