FotoKredit

Poštovani, obavještavamo Vas da smo aktivirali paket finansijskih usluga, jedinstven na ovim prostorima, sa zajedničkim nazivom FotoKredit. FotoKredit se bez naknade nudi svim fizičkim i pravnim subjektima, a potencijalnim korisnicima usluga banaka i mikrokreditnih organizacija u BiH.

FotoKredit nudi:
·Sve usluge besplatno dostupne na mobilnim i desktop uređajima
·Brzo i efikasno online formiranje kreditnog zahtjeva prema bankama i MK organizacijama, a na osnovu fotografije snimljene mobilnim uređajem
·Pregled bankarskih usluga svake pojedine banke. Krediti – Najbolja ponuda!
·Sve kursne liste na jednom mjestu. Obračun sa uvrštenim bankarskim naknadama – Najbolja Ponuda
·Kreditni kalkulator, izvještaj o Anuitetu
·Geografsko lociranje najbliže bankarske poslovnice/bankomata

fotokrediti-android google play fotokrediti-android web aplikacija

Prednosti aplikacije

Kako brzo do kredita?

Iskoristite moderne tehnologije da ubrzate ovaj proces, iskoristite FotoKredit uslugu. Budite konkretni, pošaljite šta želite (slika), gdje to kupujete i  ko da vas finansijski prati ! Pokažite pri tom, svoje znanje, pošaljite tačan iznos rate kredita, period otplate, metodu proračuna, imenujte kreditni proizvod odabrane finansijske organizacije. Upotebite aplikaciju da vam pomogne u odabiru i ubrza odluku – KREDITI – NAJBOLJA PONUDA !

Kako najbolje prodati i kupiti devize?

FOTOKREDIT za Vas bira najbolju opciju, pregledom svih ponuđenih kursnih lista i nudi Vam kartu i GPS poziciju najbliže poslovnice odabrane Banke!

fotokrediti

Pronađite najbliži bankomat/poslovnicu

FOTOKREDIT vam nudi mogućnost geografskog lociranja svih poslovnica/ATM-ova finansijskih organizacija u čitavoj BiH.

Kako izračunati ratu kredita?

Iskoristite Kalkulator Kredita, koji shodno odabranom kreditnom proizvodu, slijedi uslove kredita, fiksirana NKS, dozvoljeni iznos i broj mjeseci. Povećanjenjem i smanjivanjem rate kredita se mijenjaju boje, zelena, žuta, crvena, dajući indikaciju da li iznos neto plate pokriva ili ne odabranu ratu. Nasuprot tome, poigrajte se Kalkulatorom kredita u „slobodnom režimu“, uporedite razliku proporionalne i konformne metode, mijenjajte NKS, mjesece otplate, iznose. Pregledajte Anuitet.

fotokrediti

Finansije

fotokrediti banka

Banka

Omogućite nam da budemo Vaš vrijedni agent za prikupljanje kreditnih zahtjeva, na čitavoj teritoriji BiH. Kako?

Kako efikasno povezati klijenata, fizičko lice sa klijentom pravnim licem, putem Banke ili jednostavnije rečeno, kako efikasno stimulisati i organizovati tranziciju robe od prodavca do kupca?

Pročitaj više
fotokrediti trgovina

Lizing

Omogućite nam da budemo Vaš vrijedni agent za prikupljanje kreditnih zahtjeva, na čitavoj teritoriji BiH. Kako?

Kako efikasno povezati klijenata, fizičko lice sa klijentom pravnim licem, putem Leasing-a ili jednostavnije rečeno, kako efikasno stimulisati i organizovati tranziciju robe od prodavca do kupca?

Pročitaj više
fotokrediti trgovina

Mikro kreditne organizacije

Omogućite nam da budemo Vaš vrijedni agent za prikupljanje kreditnih zahtjeva, na čitavoj teritoriji BiH. Kako?

Kako efikasno povezati klijenata, fizičko lice sa klijentom pravnim licem, putem MKO ili jednostavnije rečeno, kako efikasno stimulisati i organizovati tranziciju robe od prodavca do kupca?

Pročitaj više
fotokrediti

Trgovina

fotokrediti
fotokrediti trgovina

Trgovine

Omogućite nam da budemo Vaš vrijedni agent za prikupljanje kreditnih zahtjeva, na čitavoj teritoriji BiH. Kako?

Kako efikasno stimulisati i organizovati tranziciju robe od prodavca do kupca? Jedan od najboljih načina je preko finansijskih institucija, ubrzanim emitovanjem kredita, korištenjem mobilnih uređaja. FotoKredit je aplikacija rađena na Android platformi (postoji i prilagođena WEB verzija koja radi na svim platformama) i njena prvenstvena namjena je da ponudi brzo prosleđivanje zahtjeva za finansijskim uslugama putem mobilnih uređaja.

Pročitaj više
fotokrediti banka

Turističke agencije

Omogućite nam da budemo Vaš vrijedni agent za prikupljanje kreditnih zahtjeva, na čitavoj teritoriji BiH. Kako?

Korištenjem ove mobilne aplikacije korisnik je u mogućnosti da šalje zahtjeve za kredit, pregleda kursne liste, pronalazi osnovne podatke o svim pripadajućim filijalama, agencijama i ATM-ovima, prodavnicama, kao i da ih pronalazi na google mapi preko unesenih GPS pozicija. Pored svega ovdje navedenog, aplikacija ima mogućnost formiranja liste prodavnica i turstičkih agencija, a u budućnosti i njihovih kataloga proizvoda, čija bi se kupovina realizovala emitovanjem kredita banke.

Pročitaj više

Android prezentacija

Desktop prezentacija

Izgled aplikacije

fotokrediti

Pitanja i odgovori

Da li postoji FotoKredit aplikacija za iOS (iPhone)?

Za sada ne, ali je WEB aplikacija prilagođena za sve vrste operativnih sistema, osim za Android, gdje postoji aplikacija specijalno prilagođena, dostupna na Google Play.

Zašto se vrši verifikacija prilikom registracije u programu?

Verifikacija obezbjeđuje vjerodostojnost Vašeg e-maila i sprečava da neko drugi podnosi lažni zahtjev banci, umjesto Vas.

Šta predstavlja podatak “Plata(Neto)” u kalkulatoru kredita?

Predstavlja pokriće tj. garanciju povrata kredita, koje vi nudite Banci/MKO/Leasing. Iznos je provjerljiv, tako da se trudite da date tačne podatke I to na način da upišete “neopterećeni” dio plate.

Da li je obavezno slanje slike?

Nije, ali sigurno olakšava i ubrzava proces davanja saglasnosti, jer je slikom opisana namjena, jer svaki kredit ima svoju namjenu, pa makar se zvao “nenamjenski”.

Zašto u kalkulatoru kredita stoji samo nominalna kamatna stopa (NKS), a ne i efektivna (EKS) ?

Zato što većina Banaka/MKO/Leasing na svojim web sajtovima ne objavljuje dovoljno informacija za tačan proračun EKS. EKS se razlikuje u odnosu na željenu sumu kredita, kod svakog kreditnog proizvoda.

Na osnovu kojeg kriterija funkcioniše opcija u aplikaciji “KREDITI – NAJBOLJA PONUDA” ?

Funkcionalnost u aplikaciji pod imenom “KREDITI – NAJBOLJA PONUDA”, slaže proizvode po veličini NKS-a, ali to ne mora značiti da su ti krediti najpovoljniji, to zavisi i od ostalih troškova, kao npr. iznos koji se plaća za obradu kredita.

fotokrediti

Kontakt

POŠALJI

Adresa: Karađorđeva 24; 78250 Laktaši;

Email: info@fotokrediti.com

Tel: 051 535 370;

Fax: 051 535 371;